Miljövarudeklarationer

Som ett led i vårat miljöarbete har vi tagit fram miljövarudeklarationer för flera av våra produkter. En miljövarudeklaration beskriver produktens miljöegenskaper under alla faser i livscykeln. Det som beskrivs är bland annat ingående material, produktion, distribution av färdig produkt och hantering av uttjänad produkt.

Miljövarudeklarationerna finns i PDF-format under ”Dokumentation”.