Industriprodukter

Stålsäkert sortiment för verktygsindustrin

Specialstål, segjärn och gråjärn

Gjutgods är en viktig del av vårt sortiment, framförallt i form av segjärn och gråjärn. Tillsammans görs en grundlig behovsanalys, så att du får de produktegenskaper du önskar dig. Vi har en väl utvecklad process för att ta fram verktyg till nya produkter. I Sverige representerar vi Böhler, som är en ledande tillverkare av snabb- och verktygsstål.

Produkter Industri: