VERMIKULIT

Används som stödjande isoleringsmaterial kring insatsrör i befintliga skorstenar.