PE50

PE50 är avsedda för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.