BKZ

Tilluftsventilen BKZ används för dragfri och extremt tyst tillförsel
av luft med injektorinverkan till mindre rum.