CKE

Tilluftsventil CKE är avsedd för takinblåsning i småhus och kontor med låga tryckfall.