CKÖ

Kontrollventil CKÖ är en ljuddämpande frånluftsventil som lämpar sig väl när risk för överhörning till närliggande lokal föreligger.