CTVK

CTVK är ett mycket tyst tilluftsdon som placeras på vägg. Det används i små lokaler, som t.ex. kontor, bostäder och hotellrum.