Kombidon

REC Kombidon är ett rostfritt väggmonterat intags- och avluftsdon avsett för luftbehandlingsaggregat.