KONDENSDRASUT

För ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering.

Dim: Ø 100-200 mm