P5 PU

Slang för oljedimma. Även lämplig för transport av slitande partiklar så som spån, flis, granulat och pellets.