RW45© Ljuddämpat överluftsdon

RW45© är ett unikt ljuddämpande överluftsdon. Med RW45© säkerställer vi att du håller väggens krav på ljudvärde.