VMP Rökätarslang

Slangen används för svets- och rökgasutsug i verkstäder och industri.

Dim: Ø 51-318 mm