17-0057_folder_rec_vp_170523_low | REC Klimatanläggning – REC VP och RT Blue