17-0129_rt1500s-ec-rs_8sid_171107_low-mim | REC Klimatanläggning – REC VP och RT Blue