Luft som värmekälla fungerar!

Tack vare bostädernas låga effektbehov kan vattenburen golvvärme och radiatorer ersättas av ett luftburet värmesystemet och där varje lägenhet utgör sin egen brandcell. Läs mer i Branschaktuells artikel på sid 26-27.

Share