Luftburen värme med REC Temovex

På det gamla A7-området i Visby bygger Gotlandshem nu den första etappen av kv Adjutanten. Totalt 84 st lägenheter är planerade varav ett sexvåningshus och två fyravåningshus. Hit levererar REC TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet. Fler exempel på luftburna värmesystem hittar du under “Referenser”.

Share