Derome Mark & Bostad, Glasäpplet & Klaräpplet, Varberg

Norr om Varberg byggs Varbergs nya stadsdel upp. Här har Derome uppfört 36 st bostadsrätter i tre olika storlekar och tre hus, med fyra våningsplan vardera.

Till Brf Glasäpplet & Brf Klaräpplet levererade REC TEMOVEX luftbehandlingsaggregat för det luftburna värmesystemet.

Share