Klimatkarta

REC Indovents huvudsakliga mål är:

  • Tillverka och sälja produkter som minskar negativ miljöpåverkan i samhället
  • Verka för att minimera negativ miljöpåverkan samt förebygga föroreningar
  • Agera på ett sätt så att vårt företag bidrar till en hållbar utveckling

Kartan fungerar som ett visuellt verktyg som ger en översikt på de olika åtgärder vi har vidtagit för att minimera vår påverkan på miljön.