Klimatåtgärder gjorda 2021

Inför varje år sätter vi på REC upp mål för olika klimatåtgärder som skall göras under året.
Under 2021 genomfördes följande: