Miljöarbetet på REC

För oss på REC är miljöhänsyn en naturlig del i vårt arbete. Vi ser det som en viktig uppgift att sprida kunskap om hur det är möjligt att bygga energisnåla bostäder och på så både hålla kostnaderna nere för kunderna och minska klimatpåverkan. Intresset kring lågenergihus och passivhus har ökat enormt de senaste åren.

En förutsättning för att vi effektivt ska kunna sprida miljökunskap är givetvis att våra medarbetare är engagerade och kunniga. Internt på företaget jobbar vi ständigt med att förbättra oss ur miljösynpunkt.

Vi arbetar också med att förbättra våra godstransporter och tjänsteresor med hänsyn till miljön och har bl a tecknat avtal om s.k. Gröna Ton med DHL.

Vi samarbetar med våra leverantörer och samarbetspartners för att de material som ingår i produkterna ska vara så miljövänliga och återvinningsbara som möjligt.

Genom att ständigt öka vår miljökompetens och skapa engagemang kring miljöfrågor så bidrar vi till en hållbar utveckling.