Byggvarudeklarationer

Som ett led i vårt miljöarbete har vi tidigare tagit fram miljövarudeklarationer för flera av våra produkter. Dessa ersätts nu allteftersom av BVD – Byggvarudeklarationer.  En BVD beskriver produkten ur ett livscykelperspektiv. BVD:n har bl.a. uppgifter om ingående material, återvunna råvaror, beräknad livslängd, hur produkten ska hanteras vid lagring, rivning och hur den ska tas omhand när den blir avfall.  Avslutningsvis informerar BVD:n om hur vi som företag arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och vilka ISO-standarder vi är certifierade mot.

Byggvarudeklarationerna finns i PDF-format under respektive produkter