Myggan 800 x 517 | Avtackning för Lennart “Myggan” Wall