REC_Energieffektiva_hus_GBG | Besök oss på Energiefektiva hus i GBG 12-13 okt