Besök REC på Energieffektiva hus i Malmö 15-16/3

Kom och besök oss så berättar vi mer om vårt passivhusgodkända luftbehandlingsaggregat Temovex Blue, vårt flexibla kanalsystem REC FLEX SYSTEM samt vårt nya produktområde solel – Temovex Solar.

Anmälan Energieffektiva hus

Share