Byte av plåtkanaler till REC Textilkanaler i Scandinavium

Scandinavium behövde öka dimensionerande luftflöde med 40% och samtidigt minimera luftdraget i vistelsezonen på läktarplatserna.
Ytterligare en stor fördel med att byta ut plåtkanaler till REC Textilkanaler var att takkonstruktionen kunde avlastas. Bytet av plåtkanaler till textildon i Scandinavium gjorde att vikten reducerades från ca 20 ton till endast 2,8 ton, trots en samtidig flödesökning med ca 40%.

Scandinavium är en sportarena för ca 12.000 – 14.000 personer beroende på event.
Luftflödet vid fullast ligger på ca 400.000 m3/h och vid normaldrift ca 280.000 m3/h.

Läs mer om våra Textilkanaler här!

Share