Energieffektivahus_800x500 | REC Temovex med dubbla motströmsvärmeväxlare på “Energieffektiva hus” i Göteborg den 1-2/10