Energi & Miljö uppmärksammar Dubbel filterbox UNIK©

Nu kan du som fastighetsägare göra enkla och kostnadseffektiva filterbyten även för lägenhetsaggregat.

RECs Dubbla Filterbox UNIK© är en designskyddad produkt som möjliggör filterbyten för lägenhetsaggregat. En process som tidigare innebar logistiskt svåra och tidskrävande processer. På grund av den låga bygghöjden och att både tilluftsfilter och frånluftsfilter sitter i samma box är det möjligt att ifrån korridor/trapphus komma åt filtren via en brandlucka.

https://www.energi-miljo.se/tidningen/produktnytt/dubbel-filterbox-sparar-tid

 

 

Share