Ernströmgruppen förvärvar REC Indovent AB från Elof Hansson Group

I samband med en renodling av bolaget har Elof Hansson handelshus sålt samtliga aktier i REC Indoventgruppen till det snart 100 åriga, privata industrikonglomeratet Ernströmgruppen.
Pressrelease

Share