Pressrelease_REC_Ernström | Ernströmgruppen förvärvar REC Indovent AB från Elof Hansson Group