Pressrelease | Ernströmgruppen förvärvar REC Indovent AB från Elof Hansson Group