REC Dysdon är som standard brandklassade i klass B

REC Dysdon är godkända att användas i alla offentliga miljöer där brandklass B normalt krävs. Det kan handla om allt från livsmedelsbutiker, skolor, köpcentra, sporthallar e.t.c.

Dysdonen är speciellt lämpliga vid takhöjder mellan 5 – 15 m när man vill uppnå en dragfri lösning oavsett om det rör sig om kyld eller uppvärmd luft.
Eftersom materialet i donen är helt täta uppstår inte heller något oönskat och okontrollerat kallras rakt under donen i kylläget.

Antalet dysor och riktningen kan väljas i näst intill det oändliga, vilket säkerställer att den mest optimala lösningen enkelt kan väljas utifrån varje enskilt objekts förutsättningar, vilket inte låter sig göras i exempelvis ett system med dyskanaler i plåt.

Vikten på ett komplett system med dyskanaler från REC i textilmaterial är dessutom ca 1/10 av ett system med plåt. En viktreducering som påverkar din takkonstruktion på ett mycket gynnsamt sätt.

Kontakta oss för hjälp att göra just din anläggning till den mest optimala.

Share