Japansk återförsäljare på besök hos REC

REC fick under vecka 20 besök av RECs japanske återförsäljare Haishima Kougyo Co. Gruppen besökte några av de passivhus/lågenergiprojekt dit REC levererat Temovex aggregat.

Med på resan till Sverige var Haishima Kougyo Co´s VD Mr Haishima samtprofessor Shibaike. Japansk byggindustri har under flera år visat stort intresse för hus utan traditionellt uppvärmningssystem. Den svenska tekniken med rejält isolerade väggar och FTX system är av stort i intresse i Japan. I övrigt diskuterades energieffektivt byggande i Sverige, då intresset för detta är mycket stort i Japan.REC fick under vecka 20 besök av RECs japanske återförsäljare Haishima Kougyo Co. Gruppen besökte några av de passivhus/lågenergiprojekt dit REC levererat Temovex aggregat.

Med på resan till Sverige var Haishima Kougyo Co´s VD Mr Haishima samtprofessor Shibaike. Japansk byggindustri har under flera år visat stort intresse för hus utan traditionellt uppvärmningssystem. Den svenska tekniken med rejält isolerade väggar och FTX system är av stort i intresse i Japan. I övrigt diskuterades energieffektivt byggande i Sverige, då intresset för detta är mycket stort i Japan.

Share