Klimatåtgärder 2020

Inför varje år sätter vi på REC upp ett antal mål för olika klimatåtgärder som skall göras under året.
Under 2020 genomfördes följande:

 • Börjat mäta, sätta mål och följa upp RECs klimatavtryck/anställd.
  Startåret 2019 uppmättes 4,9 ton CO2/anställd, 2020 sänktes detta till 3,5 CO2/anställd.
 • Startar igång ett internt miljöarbete, sker inom 6 st miljöinitiativ.
 • Nytt affärsområde Solel – Temovex Solar
 • Sänkt energiförbrukningen på huvudkontoret i Mölndal med 27% jämfört med helåret 2019 (ex ny vvx central, bytt till LED belysning, ny styrning på pumpar & fläktar).
 • Infört ny tjänstebilpolicy att RECs SAMTLIGA tjänstebilar skall vara Miljöbilar (Varav 5 av 10 nya Miljöbilar är beställda/levererade under 2020).
 • Installation av laddstolpar vid huvudkontoret i Mölndal.
 • Förnyat vårt miljöcertifikat enligt ISO 14001.
 • Infört förslagslådor för att fånga upp bra idéer kring miljöförbättringar från personalen.
 • Kompletterat vår inköpsrutin med en miljöbedömning för våra viktigaste leverantörer.

2020 blev ett annorlunda år med tanke på nuvarande situation med COVID-19. Tjänsteresorna minskade avsevärt och fysiska kundbesök ersattes med digitala möten. Vi har med den erfarenheten satt nya konkreta mål på detta med att bl a:

30 % av våra fysiska kund- & leverantörsmöten skall ersättas med digitala möten samt att vi skall minska antalet flygresor med minst 50% det kommande året.

 

 

Share