Miljö och hållbarhet i fokus hos Ernströmgruppen

Hos REC och Ernströmgruppen står miljöansvar högt upp på agendan.  Varje bolag har till uppgift att säkerställa att dess eventuella negativa miljöpåverkan är minsta möjliga. Läs mer om hur vi på REC och de andra bolagen inom gruppen tänker när det gäller miljö och hållbarhet.

 

Share