Nu kliver vi upp ett steg!

REC Temovex 1500S-EC-RS är först ut i vår nya storsatsning på enhetsaggregat. Som ett led i RECs starka tillväxt och produktutveckling utökar vi nu vår aggregatserie Temovex med enhetsaggregat. 

RT1500S-EC-RS är ett unikt aggregat, utvecklat av REC, för att passa den Nordiska marknaden.

Vårt nya aggregat är ett kompakt enhetsaggregat med högeffektiv värmeåtervinning för flöden upp till 1500 m3/h. Aggregatet är avsett att används till lokaler, förskolor, mindre butiker men kan med fördel användas som Trapphusaggregat, upp till 15 st lägenheter.

För att ge högsta möjliga verkningsgrad har RT1500S-EC-RS dubbla parallellkopplade motströmsvärmeväxlare. Detta ger en hög verkningsgrad, inte bara i en specifik punkt, utan över ett brett flödesområde.

 

Läs mer i vår produktfolder

 

 

Share