peter | REC breddar sitt sortiment och förstärker med ny produktchef