REC_sommartider | REC har stängt för semester vecka 29-30