REC Indovent AB nominerad till Stora Inneklimatpriset!

Vi vill stolt meddela att REC Indovent är ett av de fyra företag som har nominerats till Stora Inneklimatpriset!

REC:s  systemlösning ”FTX med placering i trapphus” är ett Temovex aggregat placerat i trapphuset som betjänar upp till 8 lägenheter.  I flerbostadshus (både nybyggnad och ROT) med 2-4 våningar kan vi få in FTX på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, utan större ingrepp i fastigheten.

Onsdagen den 22 april tillkännages vilket företag som vinner.

Läs mer på:
Stora Inneklimatpriset
FTX med placering i trapphus

Share