REC Safe – bjälklagsgenomföring

Med REC Safe kan du använda halvisolerade moduler med samma avstånd till brännbart material som helisolerat.
REC Easy stålskorsten erbjuder marknadens säkraste bjälklagsgenomföring – REC Safe.

Nu kan man använda halvisolerade moduler med samma avstånd till brännbart material som helisolerat när man monterar REC Safe i bjälklaget eller i ytterväggen.

Prodblad
Montering

Share