RECs Klimatåtgärder under 2022

Inför varje nytt år sätter vi på REC upp ett antal klimatmål som skall genomföras under året.

Följande åtgärder genomfördes under 2022:

 • Produkter
  Samtliga våra produkter skall vara miljövarudeklarerade (EPD) till 2025.
  Under året har vi fortsatt vårt arbete med GTIN nr på våra produkter.
 • Resor
  Till 2025 ska vi minska antalet flygresor med 50%
  2022: Inga flygresor gjordes under 2022 vilket utgjorde 0 kg CO₂.
 • Tjänsteresor med bil
  Till 2025 ska vi ersätta 30% av våra fysiska kund- och leverantörsmöten med teamsmöten. 100% av våra tjänstebilar ska vara elbilar och all el som används på huvudkontoret är förnybar och fossilfri.
  2022: 11 av 12 tjänstebilar är el-/hybridbilar.
  Tjänsteresor med bil utgjorde 18,09 ton CO₂
 • Initiativ
  Vi anordnar en Hållbarhetsdag där personalen involveras.
  2022: Skräpplockning/städning i Mölndal
 • Huvudkontoret Mölndal
  Minskning av energiförbrukning på huvudkontoret med 30% jft med 2019. All energi som förbrukas är fossilfri.
  2022: El 123.395 kWh ( -17%), Fjärrv 203.266 kWh (-21%)
 • Återvinning
  Till 2025 ska vi minska det osorterade skräpet på huvudkontoret med 30%
  2022: Osorterat skräp utgjorde 2,4 ton
Share