RT400 Vind utgår!RT400 Vind utgår!

REC:s vindsaggregat RT400 Vind, som sen länge är ersatt av nya skåpsmodellen RT400S-EC-RS, kommer att utgå ur sortimentet. I dagsläget har vi ett 10-tal aggregat av denna modell kvar på lagerhyllan i Mölndal vilket under normala omständigheter motsvarar ca 6 mån fom idag. Vi kommer fortsatt att hålla med vanligaste reservdelarna till RT400 Vind i åtminstone 10 år.REC:s vindsaggregat RT400 Vind, som sen länge är ersatt av nya skåpsmodellen RT400S-EC-RS, kommer att utgå ur sortimentet. I dagsläget har vi ett 10-tal aggregat av denna modell kvar på lagerhyllan i Mölndal vilket under normala omständigheter motsvarar ca 6 mån fom idag. Vi kommer fortsatt att hålla med vanligaste reservdelarna till RT400 Vind i åtminstone 10 år.

Share