RW60© – överluftsdonet som bibehåller väggens ljudklassning

RW60© är ett nytt unikt ljuddämpande överluftsdon som säkerställer att väggens ljudvärde upprätthålls. Med RW60© får du en komplett lösning med ljuddämpare och undertaksdon som uppfyller alla ljudkrav, när krav på hög ljuddämpning föreligger. RW60© uppfyller överhörningskraven vid överluft i samtliga byggnader som har upp till ljudklass A.

Överluftsdonet har utvecklats för att ge en mycket god ljuddämpning med lågt tryckfall samt största möjliga kombination av monteringsflexibilitet och samtidigt erbjuda stort luftflöde (upp till 50 l/s) genom hög fri area och mycket god ljuddämpning.

Kan med fördel användas till skolor, kontor, sjukhus, tvättstuga eller i andra utrymmen där det föreligger ljudkrav på vägg.

Läs mer i vår nya produktfolder

Share