16-0013_Prodblad_RW60_160317_low | RW60© – överluftsdonet som bibehåller väggens ljudklassning