Bild 12 Tak vägg nöjd gubbe hel suddat bort korridor (kopia) | RW60© – överluftsdonet som bibehåller väggens ljudklassning