Andreas 3331×2221 | Solel – Nytt affärsområde inom REC Indovent AB