Uppdaterade längder för Drasuten och Kondensdrasut 50

RECs flexibla anslutningsdon Drasuten samt Kondensdrasut 50 mm, avsedd för intag/avluft där kondensrisk föreligger, finns nu i 3 meters längder i dimensionerna 100-200 mm.

 

Share