Vikten av att använda originalfilter

I senaste nummret av Kanalen kaUn du återigen läsa om hur viktigt det är med rätt filter till ditt FTX aggregat.

Kanalen_2020_09

 

Utdrag från Kanalen, Svensk Ventilation:

Med rätt filter arbetar ventilationen som den ska och

förser rummen med rätt mängd filtrerad luft. För att
detta ska fungera i längden behöver man regelbundet
byta filter. Undvik fuktskador, oljud och förhöjd energiförbrukning genom att välja filter som

• fångar in skadliga partiklar av olika storlek,

• har ett luftmotstånd som passar för just din ventilationsanläggning,

• fungerar under hela sin livslängd – inte bara när filtret är nytt.

 

 

Share