FTX-filter_rent_smutsigt | Vikten av att använda originalfilter