Vill du få ett enkelt och smidigt montage?

Kondensdrasut är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. Tryck fast, drag ut, passa in och anslut. Enklare kan det inte bli!Kondensdrasut är avsedd för ventilationskanaler med krav på kondensskydd och/eller termisk isolering. Tryck fast, drag ut, passa in och anslut. Enklare kan det inte bli!

Share